Gieo quẻ kinh dịch bằng Seri tiền
Nội dung

Gieo quẻ Kinh dịch bằng seri tiền là gì ?


Gieo quẻ kinh dịch bằng seri tiền là một biến thể mới của quẻ mai hoa dịch số. Thay vì sử dụng giờ Động tâm để gieo quẻ kinh dịch mai hoa dịch số. Bạn cũng có thể sử dụng số seri được in trên tiền để lập cho mình 1 quẻ kinh dịch. Việc này đã được kiểm tra và rất ứng nghiệm với các hâu hỏi liên quan đến tài chính.

Hướng dẫn gieo quẻ kinh dịch bằng seri

Bước 1: Chọn một tờ tiền bằng polime bất kỳ

Bước 2: Nhập dãy số seri (08 số) trên tờ tiền vào bảng tính

Bước 3: Gieo quẻ
→Tập trung vào câu hỏi của mình ( chú ý nên đặt một câu hỏi ngắn gọn, đơn giản ). Câu hỏi nên mang tính mở, không nên chọn câu hỏi Có / Không.
→Gieo quẻ hỏi việc như sau:
→Ví dụ: Tài chính của tôi vào tuần tới sẽ như thế nào ?
→Ví dụ: Sẽ ra sao nếu tôi đầu tư xyz ?

Bước 4: Sau khi đặt xong câu hỏi, bấm vào "Gieo quẻ" , hệ thống sẽ trả về quẻ kinh dịch theo số seri tiền.